Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Voorheen bekend als

Bijbels Openluchtmuseum

Profetenlaan 26564 BLHeilig Landstichting

Reactie Museum

Het museum meldt dat het geen diepgaande bijdrage kan leveren aan het project Museale Verwervingen 1940-1948, aangezien het niet beschikt over gegevens waaruit kan blijken of er in de genoemde periode voorwerpen zijn verworven.

In 1944 lag het Bijbels Openluchtmuseum in de frontlinie van operatie Market Garden. In 1944 en 1945 is het grootste deel van de roerende collectie verloren gegaan, terwijl ook de collectie-inventaris nooit is teruggevonden. Pas tegen het einde van de jaren vijftig kwam het verzamelbeleid weer op gang, maar in de eerste jaren zonder een goede schriftelijke vastlegging.

De collectie is vooral archeologisch en antropologisch van aard, en werd met name verzameld in Turkije, Syrië en Israël. Het museum bericht dat er, voor zover kon worden nagegaan, geen voorwerpen uit discutabele bron in de collectie terecht zijn gekomen.