Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum heeft geen aanwinstenlijst over de periode 1940- 1948 opgesteld. Het museum meldt dat er in 1988 een kunstvoorwerp met een onduidelijke ‘oorlogsgeschiedenis’ ten geschenke is ontvangen van een particulier. Het betreft een gobelin met de voorstelling van een jachttafereel (afb. 10 [CAPTION Gobelin met jachttafereel zeventiende eeuw?, ca. 200x200cm. Stadsmuseum, Woerden , foto Hans van Ommeren, Woerden]). De schenking is nooit officieel door de Raad der Gemeente Woerden aanvaard, gezien het feit dat het kunstwerk met de nodige vraagtekens over de herkomstgeschiedenis bij het museum was binnengekomen. Binnen de huidige collectie heeft de gobelin volgens het museum wellicht eerder de status van een bewaarneming, dan van een schenking.

Het museum beschikt over een briefje met enige aantekeningen over de herkomst van de gobelin. Voor zover uit deze notities kan worden opgemaakt, heeft de gobelin tijdens de oorlog in de kluis van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) gelegen. Op zeker moment zou het voorwerp met toestemming van één van de medewerkers van het RKD bij de latere schenkster zijn komen te hangen.

Het museum meldt dat het geen mogelijkheden ziet om nadere gegevens te achterhalen over de herkomstgeschiedenis van het kunstwerk. Dit in verband met het feit dat de schenkster de gobelin destijds heeft afgestaan met nadrukkelijke mededeling dat zij niet meer over deze kwestie benaderd wenste te worden. De schenkster heeft geen naaste familieleden die meer informatie zouden kunnen bieden over de herkomst van het kunstwerk. De onderzoeker van de Commissie Museale Verwervingen 1940-1948 heeft diverse instellingen en particulieren om inlichtingen verzocht over de herkomst van het kunstwerk. Een en ander heeft geen nieuwe gegevens opgeleverd.  

Aanvullende reactie

Het museum deelt mee niet over de nieuwe gegevens ten aanzien van het gobelin met jachttafereel (afb. 10 in Museale Verwervingen 1940-1948) te beschikken. De gobelin bevindt zich thans in het depot; bij eventuele tentoonstellen zal in het bijschrift vermeld worden dat de herkomst onduidelijk is.