Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Epema State

naar museumoverzicht

Epema State

Epemawei 8 8633 KS Ysbrechtum www.epemastate.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum heeft laten weten niet deel te nemen aan het onderzoek, omdat Epema state sinds 1651 gedurende elf generaties in familiebezit is.

Over dit museum en de collectie

Epema State is een 17e-eeuwse state in het Friese dorp IJsbrechtum uit 1625. Hier woonde lange tijd verschillende grietmannen van Wymbritseradeel, zoals baron Sjuck van Burmania Rengers. Te zien zijn meubilair en schilderijen uit verschillende eeuwen.